Oferta

Zakres usług, jakie oferujemy naszym klientom jest szeroki i obejmuje m. in.:

odśnieżanie chodników, parkingów, tarasów, ciągów komunikacyjnych, placów, dróg przeciwpożarowych, boisk

odśnieżanie dachów płaskich i spadzistych

pryzmowanie śniegu w obrębie posesji

wywóz śniegu z posesji

usuwanie sopli lodu i udrażnianie rynien

posypywanie solą i piaskiem

oferta

Odśnieżanie Warszawa

odśnieżanie dachów, usuwanie sopli lodu, wywóz śniegu, posypywanie solą i piaskiem